Inwestycje w roku 2023 - Stepnica woj. zachodniopomorskie

2023-05-18 17:51
Inwestycje w rozwój gospodarczy gminy Stepnica i powiatu goleniowskiego
Inwestycje w roku 2023 - Stepnica woj. zachodniopomorskie

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław –Stepnica. Etap I.
Koszt inwestycji: 116 696 270,00 zł, z czego 97 109 329,44 zł dofin. z UE
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław –Stepnica. Etap II.
Koszt inwestycji: 29 667 079,11 zł, z czego 25 132 017,24 zł dofinansowano z UE.
3. „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II – przejście przez m. Stepniczka” – koszt inwestycji ok. 100 mln zł z czego 97,1 mln dofinansowano z EFRR.
Planowany termin zakończenia części inwestycji opiewa na dzień 30 kwietnia 2023 r. jednakże z uwagi, iż w trakcie robót budowlanych wykopano historyczną drogę o drewnianej konstrukcji, którą poddano do rozbiórki i badań archeologiczno-laboratoryjnych. W związku z czym wydłużono termin jej oddania. Co istotne, droga jest przejezdna i biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do drogi krajowej S3 połączeniem nad Morze Bałtyckie.
Droga wojewódzka (DW) nr 111 ma duże znaczenie dla rozwoju Stepnicy i okolicznych miejscowości.
Trasa alternatywna łączy Wolin - Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6.
Warto przypomnieć, iż Stepnica jest także częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Ponadto, w okolicznych miejscowościach tj.: Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe, ciągi pieszo-rowerowe.
W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę 2 mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia. Zaś zrezygnowano z budowy drogi rowerowej wzdłuż całej DW 111, ponieważ powstaje trasa rowerowa Blue Velo, która przebiega bliżej Zalewu Szczecińskiego i jest znacznie atrakcyjniejsza turystycznie i przyrodniczo od terenu przebiegu drogi wojewódzkiej 111.
Proces budowy i przekształceń DW111 zakończy przebudowa mostu na rzece Gowienicy, przepływającej między Stepnicą i Stepniczką. Zatwierdzenie Planu inwestycji na most planowane jest w I kwartale 2024 r.
4. Budowa kładki pieszej (Promenady) łączącej Kanał Młyński z plażą miejską nad Zalewem Szczecińskim– koszt inwestycji wynosi 3.600.000,00, z czego 3 240 000,00 zł zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres inwestycji:
a) Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
b) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych,
c) budowa schodów na plażę,
d) budowa muru oporowego,
e) ontaż ławek parkowych i koszy na śmieci.(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl