Udział w 30. finale ogólnopolskiej akcji

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Organizator: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa.

strona akcji: www.wosp.org.pl

Wspierając 30. finał grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy realizujemy m.in. cele z zakresu:

1) opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

2)  działalności charytatywnej i dobroczynnej;

4) działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

5)  działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;

6) działań  na rzecz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o   działalności pożytku publicznego.

 

poprzez przyznanie darowizny pienieżnej na  diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci.

Pomagamy! Dołącz do nas! Wyślij darowiznę  na konto Fundacji Prodesse lub konto organizatorów WOŚP.

Udział w ogólnopolskiej akcji 

"SZLACHETNA PACZKA. Lubię ludzi".

Organizator: Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków

strona akcji: www.szlachetnapaczka.pl

Wspierając ogólnopolską akcję "Szlachetną Paczkę. Lubię Ludzi" realizujemy m.in. cele z zakresu:

1) opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

2)  poprawy świadomości społecznej w niesieniu pomocy osobom starszym;

3)  działalności charytatywnej i dobroczynnej;

4) walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją w kraju i poza jego granicami;

5)  działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;

6) działań   na rzecz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o   działalności pożytku publicznego.

poprzez przyznanie darowizny pienieżnej na zorganizowanie świątecznych paczek bożonarodzeniowych dla polskich rodzin, w tym dzieciom,studentom, seniorom, osobom samotnym, osobom chorym z uwagi na trudną sytuacją materialną. 

Pomagamy! Dołącz do nas! Wyślij darowiznę  na konto Fundacji Prodesse lub konto organizatorów Szlachetnej Paczki!(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl