Fundacja Prodesse

38-700 Ustrzyki Dolne,

ul Dworcowa 4 m.12.

KRS: 0000878199

NIP: 6891236166

 

                                    Kontakt

Monika Tomaszewicz - Prezes Zarządu

tel : +48 574 365 666

Andrzej Głodek - Zastępca Prezesa

tel: +48 883 505 705 

e-mail:fundacja.prodesse@wp.pl

 

Godziny otwarcia : 

pon - pt   8:00 - 16:00 

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych jest Fundacja Prodesse z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (38-700) przy ul. Dworcowej 4/12, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod nr KRS: 000087199 (dalej jako: „Fundacja”).

2.      W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: fundacja.prodesse@wp.pl

3.      Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4.      Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, konto bankowe, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5.      Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją Prodesse w zakresie świadczonych na rzecz Fundacji Prodesse usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Fundacji Prodesse.

6.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7.      Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9.       Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

 (C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl