Orlen i Synthos budować będą reaktory jądrowe o małej mocy

2022-05-31 17:11
Orlen i Synthos budować będą reaktory jądrowe o małej mocy
Orlen i Synthos budować będą reaktory jądrowe o małej mocy

PKN Orlen S.A. i  Synthos S.A. podpisali umowę współpracy, która dotyczy budowy mikro i małych reaktorów jądrowymałych oraz budowy morskiej energii wiatrowej. Wmyśl umowy powstanie spółka pod nazwą Orlen Synthos Green Energy, której zadaniem będzie  wybudowanie  małego reaktora wodno-wrzącego BWRX-300 o mocy elektrycznej 800 MWe i mocy cieplnej 870 MWtz naturalnym obiegiem chłodzenia. Koszt budowy wyniesie 1 mld dolarów. Natomiast farmy wiatrowe łącznie osiągać będą 800 MW mocy na Bałtyku.

Dlaczego zdecydowano się na budowę reaktorów SMR o małej mocy?  

 Małe rozmiary i konstrukcja modułowa umożliwia ich produkowanie w specjalistycznych fabrykach w warunkach zapewniających spełnienie wysokich norm  technicznych i jakości produkcji;

Możliwość instalacji kolejnych identycznych bloków w jednej lokalizacji znacznie obniża obciążenie finansowe inwestycji, a także umożliwia dopasowanie do bieżącego lokalnego popytu na energię i elastyczne reagowanie na jego wzrost;

 Małe rozmiary i pasywne cechy bezpieczeństwa predestynują je dla państw posiadających nieduże sieci energetyczne i niewielkie doświadczenie we wdrażaniu energetyki jądrowej;

Rozmiary obiektu, prostota, kompaktowość i integralność konstrukcji oraz wykorzystywanie wrodzonych, pasywnych systemów bezpieczeństwa pozwoli na ograniczenie stosowania skomplikowanych i zwielokrotnionych układów awaryjnych. Prowadzi to do mniejszych kosztów budowy w porównaniu z dużymi blokami energetycznymi;

Ekonomika serii produkcyjnej pozwoli na dalszą redukcję kosztów wytwarzania;

 Możliwość umieszczenia bloku jądrowego pod powierzchnią ziemi lub pod wodą zwiększa jego odporność na zagrożenia naturalne (trzęsienia ziemi, tsunami) oraz zewnętrzne (upadek samolotu, terroryzm, nieproliferacja);

Mniejsze wymagania w zakresie dostępu do wody chłodzącej umożliwiają rozmieszczanie obiektów blisko potencjalnego odbiorcy, nie tylko na wybrzeżu, ale także w głębi lądu, w rejonach odległych i niedostępnych do zasilania w energię lub do różnych projektów wydobywczych (kopalń, szybów gazowych i naftowych);

Różnorodność technologii i uzyskiwane temperatury czynnika chłodzącego umożliwiają projektowanie obiektów nie tylko do celów energetycznych. Mogą być stosowane także do odsalania wody, ogrzewania, procesów chemicznych (w tym do produkcji wodoru) oraz do likwidacji odpadów promieniotwórczych;

Możliwość usunięcia obiektu w całości po zakończeniu jego eksploatacji lub demontaż na miejscu.

Źródło: Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, 2017.

Stawiamy na wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, zmniejszenie  kosztów inwestycji jądrowych oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl