Program Polski Ład - rozwój społeczno

2022-05-31 16:55
gospodarczy Polski
Program Polski Ład - rozwój społeczno

27.05.2021 r.

KE i PE przegłosowały kwestie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które są kluczowe z punktu widzenia dla Polski i Śląska. W ogólnej kwocie 17 mld euro przeznaczone jest  3,5 mld euro dla Polski, z czego 2 mld euro dla Śląska.

Dlaczego dla Śląska? 

Bo, zakłada się wygaszenie polskich kopalń węgla energetycznego do 2049 r. związaną z prowadzoną politykę klimatyczną ...

A to przecież największy region górniczy (!), który odgrywa bardzo ważną rolę w produkcji surowców mineralnych Polski, tj.: surowce energetyczne: złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego,  rudy miedzi, gazu ziemnego i torfu, surowce chemiczne tj. sól kamienna, gipsy i siarka oraz  rudy metali  tj. złoża rud cynku i ołowiu, rudy molibdenowo -wolframowo -miedziowe, rudy żelaza, a także  surowce skalne: piaskowce, wapienie, margle, dolomity, piaski, żwiry, kopaliny ilaste, jak również wody lecznic. Jest to też region bogaty w złoża złota, srebra i miedzi.

Surowce mineralne, to wydobyte złoża, mające zastosowanie w gospodarce i one to m.in. decydują o tempie rozwoju naszego kraju. A Polska jest krajem, która może się poszczycić swoimi zasobami i bogactwami, a tym samym tradycjami ich wydobycia m.in. ropy i gazu.Nie bez znaczenia w dziejach historii Polski właśnie na Śląsku powstało pierwsze miasto w Polsce -mowa o Złotoryi na Dolnym Śląsku, które otrzymało prawa miejskie przed 1211 r. od księcia piastowskiego Henryka I Brodatego. W ówczesnym czasie mieszkańcami Złotoryi byli górnicy pracujący przy wydobyciu złota, od czego wzięła się nazwa miejscowości.

2 miasto, to  Lwówek także położone na Dolnym Śląsku, obecnie Lwówek Śląski. Tereny zamieszkiwali również m.in. górnicy, którzy wydobywali m.in. brąz. Dogodne położenie na szlaku handlowym łączącym Ruś z Saksonią zapewniło miastu szybki rozwój. Henryk Brodaty nadał Lwówkowi prawa miejskie na wzór praw magdeburskich w 1217 r. 

3 miasto, to Chełmno leży w województwie kujawsko-pomorskim. Nazwa miasta pochodzi od jego usytuowania, Chełmno położone jest w większości na wzgórzu, a nazwa „chełm” oznacza właśnie „wzgórze”. Osadnictwo w tym miejscu powstało prawdopodobnie w czasach pierwszych Piastów. 

W 1226 r. na ziemie polskie sprowadzono zakon krzyżacki. 4 lata później Chełmno zostało najważniejszym miastem krzyżaków, którzy mieli tu swoją siedzibę. Wielki mistrz zakonu Herman von Salza nadał miastu prawo lokacyjne w 1233 r. Było to pierwsze prawo lokacyjne w północnej Polsce, oparte na prawie magdeburskim. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego?- obecnie poszukiwane są tam złoża gazu ziemnego... 

4 miasto- Toruń, jego Dogodne położenie geograficzne sprawiło, że na terenie obecnego Torunia istnieją ślady osadnictwa należące do najstarszych na świecie. Powstało ono ok. 9 000 lat p.n.e. Z czasem rozwinął się tu gród piastowski. Jednak era rozwoju miasta rozkwitła  w czasie rządów zakonu krzyżackiego. Herman von Salza nadał miastu prawa miejskie równolegle z Chełmnem. Dokumenty wystawione zostały w dniu 28 grudnia 1232 r.

5 miasto -Szczecin, o którym już wspomnieliśmy w trakcie promocji Szczecina i budowy obwodnicy, to największe i najstarsze miasto w województwie zachodniopomorskim, historyczna stolica księstwa pomorskiego. Jest zamieszkałe nieprzerwanie od ok. 700 r. n.e., ale pierwsze osadnictwo powstało tu dużo wcześniej. Sama nazwa jest pochodzenia słowiańskiego, choć jej znaczenie nie zostało potwierdzone.

Szczecin jest najstarszym miastem w Polsce lokowanym na prawie lubeckim. Oficjalnie nadał je miastu książę pomorski, pochodzący z dynastii Gryfitów Barnim I Dobry, w 1243 r.

6 miasto-Kołobrzeg to kolejne miasto, które otrzymało prawa miejskie na wzór Lubeki. Powstało ono u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku. Okolice te są zamieszkałe od mniej więcej VIII w. n.e. Do 1138 r. dzisiejsze miasto wchodziło w skład Polski piastowskiej, po śmierci Bolesława III Krzywoustego stało się częścią księstwa pomorskiego. To właśnie jeden z książąt gryfickich, Warcisław III – kuzyn Barnima I Dobrego lokował Kołobrzeg w 1255 r. 

I Gdańsk …. 

Nie bez znaczenia ww. miasta otrzymały pierwsze prawa miejskie…wziąwszy pod uwagę lokalizację, dogodność tranzytową i złoża 

Ale wróćmy do Śląska i jego historii….

Zgonie z historią naszego kraju- Śląsk i południe Polski przejął Mieszko I w 990 r. Potwierdza to dokument Dagome iudex, gdzie następnie w 1335 r. Układ w Trenczynie spowodował, że Kazimierz Wielki zrzeka się praw do Śląska. Od 1335 – Król Czech – Jane Luksemburski obejmuje panowanie nad Śląskiem.1526 – Ludwik II Jagiellończyk ginie w bitwie pod Mohaczem. Zgodnie z umowami, teren Czech i Węgier dostaje się pod panowanie dynastii Habsburgów. Od 1527  władzę na Śląsku obejmuje Ferdynand I Habsburg (Austria), w 1740 r. wyniku zamieszania politycznego w Austrii, Król pruski Fryderyk II Wielki najeżdża i zajmuje większość ziem śląskich. W 1742  na mocy pokoju we Wrocławiu Fryderyk II opanowuje prawie cały Śląsk Dolny i większość Górnego. W 1922 r. po 3 powstaniach śląskich część ziem Górnego Śląska przyłączona zostaje do Polski, gdzie od 1922-1939 r. należały do Polski, okres II wojny, tj. 1939-1945 spowodował, że Śląsk znalazł się ponownie pod rządami Niemiec, a od 1949 – Dolny i Górny Śląsk przyłączony zostaje do Polski, a Zaolzie wraca do Czechosłowacji.

 

To kolejna odpowiedź na pytanie: Dlaczego od wieków walczono  o polskie ziemie:

węgiel kamienny- wydobyto 71,33 mln ton z: Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Dolnośląsgo Zagłębia Węglowego,

węgiel brunatny- wydobyto 64,3 mln ton z: Bełchata -pole Bełchatów i pole Szczerców,  Turów, Pątnów, Drzewce, Adamów, regiony pod Legnicą.

A węgiel jak i opiłki srebra „zanieczyszczony” jest złotem …

rudy miedzi- wydobyto 1 792,5 mln ton o zawartości 34,36 mln ton miedzi i 104,9 tys. ton srebra. Występują na Dolnym Śląsku na terenie Głogowa, Polkowic, Lubina, Bolesławca, Złotoryi, Zagłębia Lubińsko-Głogowskiego i jest największy w Europie. Ww. rudy miedzi wydobywa spółka KGHM i jest europejskim liderem. Patrz: KGHM 

rudy ołowiu i cynku - posiadamy ok. 77,15 mln ton rudy, ale wydobyto zaledwie 2,33 mln ton. Występują na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, tj.: Chrzanowa, Zawiercia, Bytomia, Olkusza.

sól kamienna-posiadamy ok. 84,95 mld ton, ale wydobyto 3,92 mln ton. Występują w Zagłębiu Kujawskim i Kłodawskim w okolicach Wieliczki, Bochnii, Żor, Rybnika, Kłodawy i Inowrocławia.

ropa naftowa– posiadamy ok. 24,96 mln ton ropy naftowej, wydobyto 663,18 tys. ton, występują w Zagłębiu Pomorskim, Zagłebiu Przedsudeckim, Zagłębie Przedgórskie, Zagłębie Karpackie, Zagłębie Podkarpackie.

gaz ziemny- posiadamy ok. 140,059 mld m3, wydobyto 5,62 mld m3. Występują w w Zagłębiu Pomorskim, Zagłebiu Przedsudeckim, Zagłębie Przedgórskie, Zagłębie Karpackie, Zagłębie Podkarpackie.

siarka- posiadamy 511 mln ton, wydobyto 0,702 mln ton. Występują w zagłębiu Olkusko-Tarnobrzeskie w okolicach Tarnobrzegu w rejonie Osiek, Baranów, Machów, Jeziórka, Staszowa, Solec i Grzybów, a także Lubaczowa..
ropa naftowa zamknięta w skałach wapienny i piaskowcach -wydobyto 250 mld m3, występuje w Lelechowie k/ Nowej Soli przy granicy woj. lubuskiego i wielkopolskiego-

gaz łupkowy-posiadamy ok. 5,3 biliona m3, występuje od Pomorza, przez Mazowsze po Lublin.

Taka ilość surowca wystarczyłaby Polsce na 300 lat eksploatacji oraz uczyniłaby z naszego kraju poważnego eksportera gazu, co oznaczałoby poważne zmiany na europejskim rynku energii.

Teraz możemy odpowiedzieć sobie, dlaczego nasi przodkowie, tak walczyli o nasze ziemię bogatą w zasoby złóż i minerałów.

Ale to jeszcze nie wszystko, dotarliśmy do artykułów, które wskazują, że w okolicach Suwałk występują złoża metali: tytanu, wanadu, żelaza, metali rzadkich.  Szacunkowa ich zasobność wynosi ok. 1.5 mld ton!-tj. Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $)! Wspomniano także o  okolicach Myszkowa (Jura Krakowsko-Częstochowska), na których występują złoża molibdenu, wolframu, miedzi.  Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen. Ich szacunkowa zasobność, to 26 milionów ton. Na terenie Dolnego Śląska występują też złoża złota ok. 350 ton, natomiast pod Ząbkowicami Śląskimi a występują złoża niklu, złota i platynowca, ich zasobność, to 14 mln tonZłoża miedzi i złota występują w  rejonie Bytomia Odrzańskiego, ich zasobność, to złoża miedzi- 8 mln ton, złoża złota -100 ton.A konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, zlokalizowane zostały na Ziemi Lubuskej, Wielkopolski i Podkarpacia, ich zasobność – 1,7 bln m3

Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych!

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju, to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! 

Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

 

Bo dla nas, liczy się Polska! 

Odsyłamy do artykułów: WAŻNE- PRZECZYTAJ oraz WAŻNE-PRZECZYTAJ. artykuł 2(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl