Promujemy Mielec

2022-05-31 17:32
Promujemy Polskę
Promujemy Mielec

Mielec – miasto w woj. podkarpackim położone nad rzeką Wisłoka w Kotlinie Sandomierskiej usytuowane wzdłuż 5 dróg wojewódzkich prowadzących z Kolbuszowa, Lisiej Góry, Sadkowej Góry, Tarnobrzegu i Dębicy.  Położone w odległości ok. 30 km od autostrady A4 na odcinku Dębica – Rzeszów będącą również trasą europejską E40 (wschód-zachód).Posiada  obwodnicę, która jest częścią drogi wojewódzkiej i własne lotnisko dostosowane do lotów pasażerskich, lotów samolotów czarterowych. Służy również  jako lotnisko sportowe oraz lotnisko ratowniczo-sanitarne. Ów lotnisko posiada stację paliw i system umożliwiający lądowanie przy ograniczonej widoczności. Ma też połączenie z bocznicą kolejową obsługującą Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO- PARK- MIELEC. A to oznacza, że miasto posiada rozwiniętą infrastrukturę przemysłową, kolejową i drogową. Dodatkowo w mieście funkcjonuje komunikacja miejska, transport międzymiastowy i dalekobieżny oraz przyszpitalne lądowisko dla helikopterów. Miasto zajmuje 46,89 km2 powierzchni przy udziale 60 229 mieszkańców! To oznacza, że Mielec na Podkarpaciu zajmuje 2 miejsce pod względem populacji. Natomiast w powiecie mieleckim liczba osób wynosi 136 672 (dane GUS z 2020r.) zajmując w rankingu powiatów i gmin w Polsce 32 miejsce.

Miasto znane jest z przemysłu lotniczego.

Pierwsze zapisy o Mielcu widnieją już od roku 1229 w spisach opłat wniesionych na rzecz papieża Grzegorza IX z racji zwierzchnictwa nad ziemiami, dlatego też w 1373 r. powstała parafia rzymskokatolicka, która przyłączyła się do 14 parafii kościelnych położonych na terenie Puszczy Sandomierskiej (patrz Dębica).  Dzięki czemu wieś szybko się rozwijała. W 1457 r. król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał zezwolenie na nadanie wsi statusu miasta zmieniając jej nazwę na Nowy Targ. Jednakże właściciel ziem Jan Mielecki wstrzymał się od wprowadzania zmian. Dopiero w 1470 r. jego synowie nadali prawa miejskie ostając przy obecnej nazwie. Ród Mieleckich, w owych czasach pełnił wiele ważnych funkcji w państwie. Jan Mielecki był marszałkiem wielkim koronnym, Sebastian Mielecki pełnił rolę kasztelana krakowskiego i I senatora Korony, natomiast Mikołaj był hetmanem wielkim koronnym. Ród Mielecki dzięki bogactwu ziem w złoża metali, rudy miedzi, srebra i złota oraz wpływom politycznym utworzyli szlak handlowy  ze Lwowa do Krakowa, który przyczynił się do szybkiego rozkwitu rzemiosła wykonywanego przez kowali, krawców, szewców, sukienników i tkaczy. Podczas najazdu wojsk szwedzkich (Potop Szwedzki)  i armii Jerzego II Rakoczego na Polskę oraz trwającej równolegle wojnie polsko-rosyjskiej Mielec zniszczono.  Jego odbudowa trwała do czasu wygaśnięcia rodu Mieleckich (1771 r.) a chwilę później, bo już z początkiem 1772 r. miasto nawiedziła powódź, która doprowadziła do ponownych strat. W tym samym czasie w całej Polsce rozpoczął  się I rozbiór Polski. Zaczęto dzielić Polskę pomiędzy Królestwo Pruskie, Monarchię Habsburgów (Austrię) i Imperium Rosyjskie. Polska znalazła się pod zaborem austriackim, a Mielec w wyniku zaślubin Anny Ossolińskiej (dziedziczki ziemi mieleckiej) z Janem Pieniążkiem stała się własnością Austrii.  W późniejszym okresie ziemie przejął Ludwig Starzeński, następnie żydowska rodzina Gross i rodzina Oborskich.

W roku 1853 Mielec został miastem powiatowym z uwagi na połączenie 106 osad i 91 gmin, które to wnosząc opłaty podatkowe doprowadziły do ponownego rozkwitu miasta. Wybudowano siedzibę Rady Powiatowej i koszary żandarmerii oraz infrastrukturę kolejową. W 1900 r. miasto nawiedził po raz kolejny pożar  powodując ponowny upadek miasta. Odbudowano rynek, gmach sądu, gimnazjum i siedzibę rady.

Wybuch I wojny światowej doprowadził do kolejnych strat. Miasto znalazło się pod odstrzałem artyleryjskim, dlatego też do dziś w rejonie mieleckim znajduje się kilkanaście cmentarzy wojennych i parafialnych.  W okresie międzywojennym zaczęto odbudowywać miasto. Powstały ulice, zakłady rzemieślnicze, zakłady handlowe, prywatna elektrownia. Wybudowano także most nad rzeką Wisłoka, która ponownie w 1934 r. wylała i podtopiła 11 tys. gospodarstw. Ożywienie gospodarcze i szybki rozwój Mielca nastąpił  2 lata później podczas budowy infrastruktury kolejowej i włączenia Mielca do Centralnemu Okręgu Przemysłowego (patrz Dębica) i wybudowania  Państwowego Zakładu Lotniczego. Fabryka w owym czasie wyprodukowała 6 samolotów bombowych „Łoś”. Budowa zakładu przyczyniła się także do budowy osiedla dla pracowników i kadry kierowniczej. Wybudowano także synagogę żydowską. Obecnie stoi tam pomnik.

II wojna św. spowodowała przejęcie miasta, okolicznych wsi (Złotniki, Borowiny, Gliny Małe, Rzędzianowice, Sadkowa Góra) i zakładu lotniczego przez wojska niemieckie. Nowa fabryka posłużyła Niemcom w produkcji samolotów Lufttwoff.  Dlatego też miasto ocalało. Zbombardowano natomiast linię kolejową na trasie Jaślany – Padew i Dębica – Mielec – Rozwadów, drogę z lager Smoczka do Mielca, most na Wisłoce oraz  synagogę żydowską.

W 1944 r. Mielec wyzwolono, a żołnierzy broniących miasta pochowano na rynku, których w późniejszym okresie przeniesiono na obecny cmentarz wojskowy. Po wyzwoleniu miasta przebudowano i przekształcono fabrykę na Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec, w której produkowano samoloty, samochody, silniki, aparaturę paliwową, nadwozia do wozów strażackich i autobusów. Miasto ponownie zaczęło się rozwijać.

Przemiany systemowe w Polsce po 1989 r. doprowadziły do upadłości WSK i bezrobocia. Kryzys zaniechano z chwilą  powstania w 1995 r. pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park Mielec, w którym to obecnie produkowane są kabiny i montaż końcowy wielozadaniowych amerykańskich  śmigłowców transportowych Black Hawk, samoloty wielozadaniowe Skytruck i Bryza, samoloty rolnicze i gaśnicze Dromader oraz samoloty szkolno-treningowe. W SSE produkowane są również samochody małoseryjne, wózki golfowe, urządzenia elektroniczne, meble, komponenty metalowe, podzespoły do produkcji samochodów, szkło hartowane, ramy rowerowe, opony bieżnikowe, kosiarki spalinowe, okna, płyty wiórowe, akumulatory. Czytaj: www.mielec.pl

Obecnie na terenie parku funkcjonuje również Elektrociepłownia Mielec, która dostarcza ciepło i energię elektryczną na potrzeby miasta i potrzeby miejscowego przemysłu, w tym SSE. Głównym udziałowcem jest węgierska firma (85,37% udziałów), 12,60% posiada gmina miejska. Łączna zainstalowana moc cieplna elektrociepłowni wynosi 159,7 MWt, łączna zainstalowana moc elektryczna – 38,87 MWe, łączna osiągalna moc elektryczna – 32,87 MWe .

Należy przypomnieć, że lokalizacja  SSE Euro-Park Mielec powstała na infrastrukturze COP (Centralnego Okręgu Przemysłowego) z uwagi na istniejący dworzec kolejowy i linię kolejową Dębica-Mielec –Tarnobrzeg.

W mieście funkcjonuje także drugi Mielecki Park Przemysłowy podzielony na obszarze SSE i na osiedlu Wojsław, który także posiada przystanek kolejowy.

Obecnie w ramach rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Padew – Mielec – Dębica rozpoczęto wymianę 32 km torów, remont 40 przejazdów kolejowych, 6 mostów, 31 przepustów oraz wybudowanie nowych peronów na stacjach: MielecRzochówWojsławPustków (Park Przemysłowy)RzemieńPrzecławDąbie i Kochanówka w celu wznowienia ruchu pasażerskiego i towarowego. A  ok. 15 km od Mielca przebiega Linia Hutnicza Szerokotorowa, która dostosowana jest do przeładunku towaru zarówno na ciężarówki jak i na wagony towarowe o rozstawie standardowym.

Miejsca handlowe w Mielcu: targowiska miejskie BAZAR, Miejska hala targowa, Plac Targowy Zielony Rynek.

W trosce o zrównoważony rozwój miasta władze GM przygotowały Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023, którego celem jest odnowienie funkcji na zdegradowanych obszarach.  Czytaj: Program

 Dziś  Mielec jest jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych na Podkarpaciu oraz największym eksporterem w województwie.

Najważniejsze zabytki w mieście: Bazylika pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z terenem cmentarza, przy której obecnie ustanowiona została ściana katyńska honorująca ofiary zbrodni katyńskiej związane z ziemią mielecką; upamiętniony został m.in. mjr Kazimierz Dobrostański.

Kolejne, to 2 cmentarze parafialne z kościołem pomocniczym, stary cmentarz żydowski, nowy cmentarz żydowski ze zbiorową mogiłą 300 ofiar Holocaustu, stara plebania, wille, zakład fotograficzny Jadernych (obecnie Muzeum Fotograficzne), zespół budynków OSP, dworek Suchorzewskich, budynek Rady Powiatowej, budynek Sądu Rejonowego.

Nieistniejące budynki: Zamek Mieleckich, drewniany ratusz na Rynku, Nowa Synagoga i drewniany kościół św. Marka  przeniesiony do skansenu w Kolbuszowej.

Atrakcje godne uwagi: sala królewska z kolekcją obrazów Konstantego Niemczykiewicza przedstawiającą wizerunki królów i książąt Polski według Jana Matejki, replika polskiego bombowca „Łoś”, pomnik upamiętniający polski samolot z szachownicą  „Iskra”, Lager Mielec -tereny po dawnym poligonie wojskowym i obozie pracy, a także cmentarz. Godnym uwagi jest Pałac Odorskich, w którym znajduje się Muzeum Regionalne ze zbiorami architektonicznymi i obrazy polskiego malarza Wojciecha Kossaka oraz Park leśny ”Góra Cyranowska”, w którym usytuowany jest amfiteatr, zjeżdżalnie i plac senoryczny przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W parku znajduje się solarna ławeczka, ścieżka sensoryczna, ścieżka głazów i enklawy roślin. Należy wiedzieć, że ów Plac powstał po zdegradowanych obiektach.

Do ciekawych atrakcji należy także spływ kajakowy z Wisłoki do Baranowa Sandomierskiego.

Natomiast w powiecie godnymi uwagi są: zamek zwany “małym Wawelem” w Baranowie Sandomierskim zbudowany przez Leszczyńskich,  kościół parafialny św. Klemensa z obronnym murem, kaplicami i dzwonnicą w Czerminie, kościół parafialny św. Wojciecha z unikatową architekturą świątyni  w Gawłuszowicach, Skansen z zabudowaniami kultury Rzeszowiaków, Lasowiaków i Krakowiaków Wschodnich w Kolbuszowie (w Mielcu znajdują się zbiory Muzeum Kultury Ludowej), zamek Ligęzów w Przecławiu (klejnot –wg H. Sienkiewicza), 4 rezerwaty przyrody: „Bagno Przecławskie” (17 km), „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim” im. Władysława Szafera (14 km), „Jaźwiana Góra” (10 km), „Pateraki” (8 km), w tym 2 nadleśnictwa (Tuszyma i Mielec). Następnym bardzo interesującym zabytkiem jest  zamek Tarnowskich w Rzemieniu  z wałami i wieżą mieszkalno-obronną usytuowany na terenie bagien,  lasów, na wyspie i rozlewiskach. Ów zamek posiadał silną fortyfikację, gdyż na murach i wałach obronnych znajdowało się 40 dział (w Polsce w tym czasie było nieco ponad 600 dział).  Ciekawostką jest, że w Rzemieniu znajduje się drugi  pałac zbudowany przez Szaszkiewiczów. Warto też zwiedzić Tuszów Narodowy, miejsce urodzenia gen. Władysława Sikorskiego (męża stanu, wodza naczelnego Polskich Sił Zbrojnych i premiera rządu w latach 1939-1943). W jego domu rodzinnym znajduje Gminna Biblioteka Publiczna z izbą pamięci, a obok budynku pomnik z popiersiem generała. W Tuszowie Narodowym rozpoczyna się szlak turystyczny im. Gen. W. Sikorskiego, wiodący do Rzeszowa.

W mieście znajduje się 28 rzeźb plenerowych ukazujących sztukę, postacie i symbole, 17 pomników przyrody oraz pomniki upamiętniające wydarzenia. Do najsłynniejszych należą: Pomnik AK, Pomnik Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych, Pomnik Gryfa, Pomnik Jana Kilińskiego, Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej i nagrobki.

Mielec posiada rozbudowane ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, które łączą się ze ścieżkami rowerowymi.  Do najciekawszych należą: „Do Bobra”- tereny po Puszczy Sandomierskiej, „Podróżnik” i „Trześń” -tereny lasów Mościska, „Ostrowy” -tereny rezerwatu przy „Jaźwianej Górze”, „Bagno Przecławskie”- tereny rezerwatu w Kotlinie Sandomierskiej i Grobu Dragona, „Buczyna w Cyrance” -tereny rezerwatu Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim, na której można spotkać 120-letnie Buki oraz 45 km trasa rowerowa tworząca węzeł między ścieżkami.

Miasto jest też cenionym ośrodkiem kulturalnym pod przewodnictwem Centrum Kultury WSK i Miejskiego Ośrodka Kultury. W jego skład wchodzi kino i centrum wystawiennictwa Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”. Ciekawym wydarzeniem kulturalnym jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny poświęcony muzyce poważnej oraz  corocznie odbywające się Dożynki w gminie i powiecie (zobacz: www.youtube.com-Dożynki 2021 , także Dni Mielca. W tym roku w ramach 75-lecia pożarnictwa na ziemi mieleckiej odbyła się uroczystość przekazania sztandaru Państwowej Straży Pożarnej  (obejrzyj:  www.youtube.com).

Do ciekawostek należy pobicie rekordu Polski przez powiat mielecki w ułożeniu herbu Mielca-Gryfa. 

Mielec słynie również z centrum sportowego, a w szczególności kojarzy się drużyną piłkarską i klubem Stal Mielec, który dwukrotnie zdobył Mistrzostwa Polski, a w 2020 r. awansował do Ekstraklasy. Z ów klubu wywodził się słynny Polski piłkarz Grzegorz Lato.

Godnym uwagi jest także Klub Piłki Siatkowej, w którym działa Klub Piłki Siatkowej Kobiet Stal Mielec osiągając najwyższy szczebel w Polsce i zdobywając wicemistrzostwo Polski, brązowy medal w Mistrzostwach Polski, srebrny medal Pucharu Polski i ćwierćfinał do Pucharu Konfederacji CEV.

Wartym uwagi jest także Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec oraz Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Mielec (chód sportowy), a także Aeroklub Mielecki.

Za infrastrukturę sportową odpowiada  Mielecki Ośrodek Sportu i Rekreacji (stadion, hala sportowo- widowiskowa, kąpieliska letnie, Pływalnia Rekreacyjna lodowiska, korty tenisowe).

W mieście funkcjonuje Dom Uzdrowiskowy Mielec, który jest skuteczny w leczeniu dysfunkcji ruchu, układu oddechowego, układu nerwowego, chorób reumatologicznych, układu przemiany materii, choroby układu krążenia, chorób gastrologicznych i chorób urologicznych.

W Mielcu funkcjonują  żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły specjalne, szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, szkoły policealne i szkoły wyższe.  Na szczególną uwagę zasługuje Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania z uwagi na specjalności dostosowane do potrzeb na lokalnym rynku (PSS).

Instytucje w Mielcu: Urząd Miasta, Urząd Gminy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rozwoju Przemysłu, Hala targowa, 4 parafie, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Związek Głuchych, Powiatowy Urząd Pracy, Samopomoc Chłopska, Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, MOPS, Powiatowe Centrum Rodziny, Szpital specjalistyczny, Polsko-Amerykańska Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe, przychodnie, policja, pogotowie, staż miejska, państwowa i ochotnicza staż pożarna, Nadleśnictwo, Biblioteka Publiczna, banki i ubezpieczalnie PZU, inspektorat ZUS i KRUS, całodobowy Dom Opieki dla osób starszych, dzienny dom opieki, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ośrodek szkolno-wychowawczy, klub integracji społecznej, Dom Św. Jana Pawła II i dzienny dom wsparcia.

Na ziemi mieleckiej występują: kopaliny typu wody termalne, wody lecznicze i solanki, surowce do ceramiki budowlanej, kruszywa naturalne, torfy, ropa i gaz.  Zapoznaj się: wios.rzeszow.pl

Obecnie prowadzone były wykopaliska na kruszywa naturalne ze złoża „Złotniki- Chrząstów, „Chorzelów -Wieczerzak” , Szydłowiec oraz Partynia-Podborze przy drodze Mielec-Tarnów.

Zapoznaj się też z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce za 2020 r. www.pgi.gov.pl

Raporty o złożach za 2021 r. –znajdziesz tutaj https:www.pgi.gov.pl

Ważną informacją jest fakt, że NFOŚiGW sfinansuje odwierty geotermalne w całej Polsce. W pierwszej kolejności odwierty zostaną wykonane w 8 województwach tj. w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), Gnieźnie i gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).

Wody termalne, jak już pisaliśmy służyć będą do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej ale i wykorzystywane będą w lecznictwie.

Partnerami Mielca są: Francja, Niemcy, Ukraina, Węgry i Portugalia.

Planowane inwestycje: kontynuacja budowy hali sportowej MOSiR, budowa układu retencji, budowa i modernizacja dróg, obwodnic  i kolei, w tym chodników, budowa centrum badawczo-rozwojowego, budowa hali widowiskowo- sportowej, budowa żłobków, apartamentów, budynków biurowych i administracyjnych, budynku handlowo- ekspozycyjno-magazynowego, budynków mieszkalnych, budynków produkcyjno-magazynowych, warsztatu i myjni dla autobusów, laboratoriów badawczo-rozwojowych, rozbudowa i termomodernizacja Biblioteki Miejskiej oraz inspektoratu ZUS i KRUS, rozbudowa szpitala powiatowego, modernizacja szkół i przedszkoli, przebudowa boisk sportowych, budowa hal gimnastycznych, budowa elektrowni fotowoltaicznej, budowa fabryk, budowa hali pneumatycznej, inkubatora nowych technologii, przebudowa budynku policji, modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa ośrodka badawczo-rozwojowego dla Agencji Rozwoju Przemysłu, modernizacja Parku leśnego „Góra Cyranowska”, budowa Parku na byłym wysypisku śmieci, rozbudowa pogotowia ratunkowego i centrum pomocy rodzinie.

Zrealizowane inwestycje: budowa obwodnicy, rewitalizacja kolei, przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, poprawa transportu publicznego, poprawa powiązań komunikacyjnych z drogami powiatowymi, rozwój sieci drogowej, budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych, przebudowa mostu, budowa wałów przeciwpowodziowych, uruchomienie produkcji innowacyjnego komina hybrydowego, wdrożenie ekoenergii, redukcja emisji pyłu w Elektrociepłowni, budowa przedszkoli i złobków,  rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej,  rozwój terenów zieleni, przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie , modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody, wdrożenie innowacji produktowej, wymiana  źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, walka ze smogiem (kotły gazowe, ekogroszek, i ogrzewanie biomasą), tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych, przebudowa wiaduktu, poprawa ochrony przeciwpowodziowej, podwyższenie sprawności wytwarzania energii, regulacja cieków wodnych, rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej i zwiększenie aktywności, Internet, nowe technologii produkcji sprężyn i zacisków, odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, kształcenie zawodowe, termomodernizacja obiektów, przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, wyrównanie edukacyjne dzieci, poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła, poprawa efektywności dystrybucji ciepła, utworzenie Całodobowego Domu Opieki, rozbudowa Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, rozbudowa sal gimnastycznych i obiektów sportowych, rekultywacja składowiska odpadów, dofinansowania funduszu pożyczkowego i kapitału obrotowego, przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza, ułatwienia w komunikacji miejskiej, informatyzacja Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego, przebudowa  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wdrożenie nowej technologii metalurgii, przebudowa systemu ogrzewania,  budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, przeniesienie i zestawienie zespołu kościelnego p. w. św. Marka Ewangelisty, modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce, racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR, budowa karczmy regionalnej w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budowa infrastruktury sportowej, wdrożenie programów zdrowotnych dla dzieci, wymiana ambulansów, rozbudowa infrastruktury opieki społecznej i instalacja kolektorów słonecznych, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków, utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu, modernizacja infrastruktury kulturalnej, rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów w wytwórni paliw alternatywnych, zakup sprzętu medycznego do szpitala powiatowego w Mielcu, budowa i nadbudowa sieci cieplna, uruchomieniu centrum fitness i odnowy biologicznej, wdrożenie usług elektronicznych, uruchomienie produkcji seryjnej luksusowego samochodu sportowego Leopard Roadster, rozbudowa OSP, utworzenie Dom Św. Jana Pawła II i dziennego domu wsparcia, aktywizacja zawodowa , kursy i szkolenia, scalanie gruntów wsi Padew Narodowa, budowa linii produkcyjnej opon bieżnikowanych przemysłowych- wielkogabarytowych, wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych metodą infuzji, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zapraszamy inwestorów, turystów, kuracjuszy do Mielca! 

Urząd Miejski- www.mielec.pl,Gmina w Mielcu www.gmina.mielec.pl, Powiat mielecki -powiat-mielecki.pl(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl