PROMUJEMY STEPNICĘ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM!

2022-06-14 09:14
PROMUJEMY POLSKĘ
PROMUJEMY STEPNICĘ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM!

Stepnica- małe miasteczko w woj. zachodniopomorskim o powierzchni 294,16 km2 (29 416 ha) usytuowane w powiecie goleniowskim ukierunkowane na rozwój turystyczny, rozwój portu morskiego, rozwój logistycznyczny (w tym tranzyt międzynarodowy), rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i wodzie, rozwój energetyki słonecznej(OZE) oraz rozwój przedsiębiorczości. Zaangażowane w ochronę zdrowia, ochronę środowiska, edukację, ratownictwo specjalistyczne i medyczne, pomoc społeczną i socjalną. 

Stepnica leży nad Zatoką Stepnicką należącą do Zalewu Szczecińskiego (sam zalew jest częścią Roztoki Odrzańskiej) przy ujściu rzeki Gowienicy (długość rzeki -47,9 km) pomiędzy Kanałem Krępa a Łąckim Rowem. Graniczy bezpośrednio z gminami - Przybiernów, Goleniów i Wolin zaś pośrednio poprzez Zalew Szczeciński i Roztokę Odrzańską - Police, Nowe Warpno, Świnoujście, Międzyzdroje i Wolin. Liczba ludności (dane z 2020 r.) wynosi. - 2447 mieszkańców, w tym K: 49,8%, M: 50,2%. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. W gminie, 5 miejscowości (Łąka, Racimierz, Żarnowo, Czarnocin, Kopice) objętych jest obszarem rewitalizacji. Gmina nie jest miastem przemysłowym, nie występują tu też budynki poprzemysłowe. Na obszarze rewitalizacji dominuje rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo oraz ochrona przyrody (Natura 2000). Gospodarstwa rolne ukierunkowane są na utrzymanie łąk i pastwisk,  hodowlę bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz produkcję zbóż i paszy. Dowodem, że od wieków na lokalnym terenie uprawiano zboże jest młyn parowy z XIX w. 

W regionie dominują gliniaste gleby brunatne, korzystne dla upraw oraz gleby polodowcowe (z przewagą bielicowych i brunatnych, pochodzenia torfowego). Znaczna część użytków zielonych nie jest wykorzystywana rolniczo, ponieważ znajduje się na zalewowych terenach. W związku z czym,  nie jest w pełni wykorzystywana.

Według danych z 2010 r.- na powierzchni 7905,67 ha prowadzona była gospodarka rolna. W przeważającej liczbie (88,81%) są to gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa w tej grupie obszarowej wynosi 93,61 ha. 

Z analizy otoczenia i dokumentacji strategicznej jasno wynika, że obecnie na tutejszym terenie istnieją lokalne możliwości pozyskiwania biomasy, która powstaje na skutek ODPADÓW ROLNICZYCH, ODPADÓW LEŚNYCH, ODPADÓW KOMUNALNYCH , TRAW I PASTWISK.

Hodowla roślin energetycznych to innowacyjny kierunek produkcji rolnej. Gwarantujący stabilność gospodarczą rolników na DŁUGIE LATA. Dlatego też, jej wsparcie, może stać się jednym z bodźców ROZWOJU ROLNICTWA tradycyjnego.

Stworzenie lokalnych warunków dla reaktywacji rolnictwa i oparcie go na produkcji roślin energetycznych, to źródło mogące napędzać lokalną  gospodarkę. Może być jednocześnie polem do działania dla rzemiosła i małych firm związanych z rolnictwem. a na tutejszym terenie ich nie brakuje, bo występuje powyżej 110 rolników.

Poza zorganizowaniem samej hodowli i upraw roślin energetycznych, musi powstać rynek maszyn i urządzeń specjalistycznych - do pielęgnacji, zbioru i przeróbki biomasy oraz urządzeń do wykorzystania energii w niej zawartej. Uzyskanie konkretnych efektów, musi być poprzedzone skierowaniem zainteresowania rolników i lokalnych jednostek gospodarczych, na istniejące szanse i możliwości. Powinny więc, zostać stworzone podstawy do ich inspiracji, stworzony dostęp do rzetelnej informacji i merytorycznej pomocy. Takie stymulowanie produkcji rolnej, której rezultatem jest wskazywanie możliwości pozyskiwania istotnie tańszej energii, powinno być w żywotnym interesie osób i jednostek prowadzących działalność gospodarczą a także instytucji samorządowych. Wspólne działanie i włączenie się w ten nurt jednostek samorządowych może dać szybkie i widoczne efekty w chwili połączenia wysiłków w formie powołania np. Klastra Energii Odnawialnej, w tym powołania komisji z włączeniem promocji tegoż regionu! 

Biomasa stała, pozyskiwana z roślin może być wykorzystana jako nośnik energii w formie:

- nieprzetworzonej (kawałki, baloty, kostki słomy lub siana)

- częściowo przygotowanej do spalania (zrębki, sieczka, trociny)

- mechanicznie zagęszczonej (brykiet, palet)

- produktów z procesów przetwarzania (bioolej, biogaz)

- wysoko przetworzonej (proces estryfikacji roślin oleistych, toryfikacji biomasy).

A więc, biomasa to lokalne paliwo uniwersalne. Jako lokalne źródło energii to szansa rozwoju gospodarczego na warunkach lokalnych, ściśle dostosowanych do lokalnych możliwości i potrzeb. Lokalne wytwarzanie energii to znaczne obniżenie kosztów jej pozyskiwania (redukcja kosztów transportu i przesyłu). Biomasa to jedyne, lokalne źródło paliw i możliwość dostaw taniej i „czystej” energii o minimalnym oddziaływaniu na środowisko a co najważniejsze o zerowym bilansie emisji gazów cieplarnianych.

Co więcej,  ukształtowanie terenu (linia brzegowa, 3 zatoki), dogodne warunki klimatyczne, w tym występujące dominujące i przychylne SILNE PODMUCHY WIATRÓW SPRZYJAJĄ TAKŻE W ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ ZACHOWUJĄC  TROSKĘ O ŚRODOWISKO.

A to oznacza, iż Gmina Stepnica dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie  wytwarzania energii odnawialnej i co istotne posiada 1000 ha lokalizacji NA BUDOWĘ  elektrowni wiatrowych i słonecznych.

Dowodem na sprzyjające warunki do rozwoju OZE na tutejszym terenie są postawione wzdłuż drogi alternatywnej FARMY WIATROWE.

Budowa nowej elektrowni wiatrowej w Gminie Stepnica przyczyni się do obniżenia cen hurtowych energii elektrycznej,  obniżenia emisji dwutlenku węgla oraz przeciwdziałać będzie zmianom klimatu, stworzy nowe miejsca pracy. Co ważne,  przyspieszy impuls gospodarczy w przemyśle morskim na poziomie lokalnym i poziomie kraju z uwagi, iż w Stepnicy znajduje  się lokalny Port Morski z funkcją przeładunkową oraz Port rybacki!  

Lokalny port morski stanowi doskonale zaplecze logistyczne, przeładunkowe,  transportowe w dostawach  stali, cementu, betonu na potrzeby budowy infrastruktury elektrowni wiatrowej. Stanowi też zaplecze handlu zagranicznego, usług budowlanych, usług elektrycznych, usług montażowych i prac serwisowych, a nawet produkcji elementów postaw i wież wiatrowych.

Obecnie, lokalny port głównie zajmuje się magazynowaniem, konfekcjonowaniem i przeładunkiem produktów rolnych oraz materiałów sypkich (zboża, pasze), a także specjalizuje się w przeładunki drewna i nawozów. 

Infratsruktura Portu morskiego w Stepnicy jest LOKALNYM I KRAJOWYM NAPĘDEM GOSPODARCZYM Z UWAGI NA jego położenie i przygotowanie pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym. Obiekt przystosowany jest do wzrostu magazynowania załadunku,  wzrostu obsługi obrotów handlu drogą morską i lądową. 

Dowodem na wypracowany lokalny zysk jest uzyskany w roku 2020 wzrost międzynarodowego obrotu przeładunkowego wraz z trazytem, który wyniósł - 32, 2 tony. W porównaniu z rokiem 2019 obrót wyniósł 21 tys. ton. Natomiast w portach Szczecin-Świnoujście w 2021 r. spółki przeładunkowe obsłużyły 33,2 mln ton ładunków osiągając tym samym rekordowy wynik  z 2018 r. Porównując dane r/r, wypracowany w 2021 roku wynik jest o 6,6 proc. lepszy wobec 2020 r. GRATULUJEMY!

Niewątpliwie wpływ na powyższy wzrost ma sprawna organizacja instytucji samorządowej,  sprawne zarządzanie instytucji publicznych, w tym  rozbudowa infrastruktury morskiej, która została przeprowadzona już w latach 2010-2011. Koszt inwestycji opiewał na ok. 15 mln zł. W ramach zadań pogłębiono tor i obrotnicę oraz przebudowano Basen Kolejowy, w tym rozbudowano o nową ściankę szczelną.

Co więcej, mająca się ku końcowi  budowa TUNELU  ŁĄCZĄCEGO Świnoujście z resztą Polski oraz planowana budowa TUNELU POLICE -ŚWIĘTA zwiększy napływ inwestorów, handlu  i turystów, zwiększy zapotrzebowanie przeładunkowe i  logistyczne  Zobacz: tunel-swinoujscie.pl/  oraz radioszczecin.pl.

W porcie obsługiwane są jednostki o długości 115 m, szerokości-13,5 m i zanurzeniu do 4 m.

Infrastrukturą portową administruje URZĄD MORSKI W SZCZEINIE.

Port w Stepnicy podzielony jest na 2 rejony:

1-       Basen Kolejowy - gdzie mogą odbywać się przeładunki ładunków masowych (dawnej dworzec kolejowy i torowisko, w tym kolej wąskotorowa) 

2-       Basen Rybacki - gdzie znajdują się miejsca postojowe dla łodzi rybackich i kilku jachtów.

Infrastruktura portu połączona jest z obwodnicą miasta, gdzie docelowo prowadzi do drogi wojewódzkiej (111) oraz przystanku rybackiego oddalonego od portu rybackiego do 2 km. 

POZNAJ: zegluganaodrze.pl/port_stepnica.

Z założeń Strategii rozwoju stepnickiego portu na lata 2021-2027 wynika, że w kolejnych latach planuje się zwiększyć obrót do  300 tys. ton rocznie. Potencjałem wzrostu obrotu  ma być wykorzystanie miejscowego elewatora zbożowego (silos) o pojemności 12 tys. ton z możliwością jego rozbudowania do ok. 17 tys. ton. Elewator zbożowy w Stepnicy pełni funkcję magazynu o pojemności do 12 tys. ton, głównie zboża i materiałów sypkich.  Jest też  laboratorium do badania ziarna i nasion rolniczych.

Kolejnym atutem Stepnicy- przyległy do PORTU MORSKIEGO (wyżej wspomniany) jest zmodernizowany PORT RYBACKI z 12-ma boksami dla rybaków,  komorą chłodniczą i sieciarnią. Jego łączna powierzchnia wynosi 8.410 m2.  Można tu nabyć: okonia, płoć, leszcza, sandacza, szczupaka, węgorza oraz miętusa.

Łowienie ryb następuje na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. W ramach prowadzonej działalności rybacy organizują wycieczki po wodach Zalewu.

Zapoznaj się: stepnica.pl_port_rybacki

Następną atrakcją tegoż miejsca jest PORT ŻEGLARSKI (PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA) znajdująca się na  Kanale Krampa (Kanał Młyński) przy dawnym młynie wodnym (zabytek lat 1910–1919). Przystań Żeglarska dysponuje 300-ma miejscami dla jednostek pływających. Mieści się tam również klub żeglarsko-motorowy pod patronatem LOK.  Co więcej,  na terenie Stepnicy działa też Klub Żeglarski „Zalew”. Przy porcie i tuż przy amfiteatrze w centrum miasta, znajduje się mniejsza przystań żeglarska, a na terenie Kopic –prywatna przystań jachtowa.  W sumie w gminie może zacumować aż 400 jachtów!

Zapoznaj się:  stepnica.pl_przystan_przy_kanale_mlynskim

Dopełnieniem infrastruktury morskiej jest przyległa stacja paliwowa oraz KĄPIELISKO PLAŻOWE dla turystów z punktem ratownictwa medycznego oraz wodnego, wypożyczalnią sprzętu wodnego, zapleczem siłowo-rekreacyjnym dla dzieci i dorosłych, zapleczem prywatnych kwater noclegowych, zapleczem kempingowym i zapleczem gastronomicznym.  Kąpielisko w Stepnicy od roku 2012 zostało wyróżnione Błękitną Flagą

Atrakcją stepnickiej plaży jest oświetlone molo o długości 160 m z altaną i miejscami do cumowania jachtów.

Obecnie, planowana jest budowa kładki dla turystów wzdłuż portu.

Co więcej, do gminy należy także jezioro Zielonczyn o pow. 4,52 ha (polodowcowe), kanały, stawy rybne i zbiorniki po eksploatacji torfu. Na pozostałych terenach wydmowych i piaszczystych rosną bory sosnowe.

Atrakcją turystyczną i ciekawostką krajoznawczą  jest wzgórze morenowe o wysokości 44,4 m n.p.m. w Zielonczynie (Góra z Wieżą –do pokonania 180 schodów), zbudowane głównie z piasków ze żwirami oraz głazów, przewarstwionych mułkami i glinami zwałowymi. Tego typu tereny zazwyczaj dostarczają lokalnym mieszkańcom piasku, żwiru i innych kruszyw oraz atrakcji turystycznych. Z jej tarasu można podziwiać krajobraz lasów Puszczy Goleniowskiej. Wieża służy także jako punkt obserwacyjny- informując o zagrożeniu pożarowymi.

Poznaj rys historyczny Stepnicy: stepnica.pl - historia. pl.wikipedia.org.

Tuż przy porcie morskim usytuowany jest amfiteatr, na którym regularnie przeprowadzane są wydarzenia kulturalno-sportowe realizowane przez Ośrodek Kultury. Do najsłynniejszych wydarzeń kulturalno-sportowych należą: Regaty żeglarskie, Miss Lata nad zalewem, Jarmark Rybacki, Mila Stepnicka, Dni Stepnicy, Dożynki w Stepnicy.  Sam Ośrodek Kultury  posiada salę widowiskową z 90 miejscami. Organizowane są tu spotkania z przedstawicielami muzyki, teatru,  filmu, sztuki, sportu.  Zapoznaj się: mgokstepnica.pl

Stepnica usytuowana jest na rozbudowanej sieci dróg publicznych (drogowych, kolejowych, powietrznych i morskich). Położona na drodze wojewódzkiej 111 (alternatywna trasa nad Morze Bałtyckie) oraz  przy Międzynarodowej  Drodze Wodnej E-30, tylko 18 km dzieli ją od drogi krajowej S3, gdzie w odległości 5 km od Goleniowa, w miejscowości Glewice znajduje się Port Lotniczy Szczecin-Goleniów - przystanek kolejowy (osobowy) na linii  kolejowej  nr 434 obsługujący pociągi regionalne kursujące w relacji Szczecin Główny – Kołobrzeg  i dowożące pasażerów do międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów (im. NSZZ Solidarność). W roku 2017 przystanek obsługiwał 20–49 pasażerów na dobę.

Dane: www.airport.com.pl

Ponadto, Stepnica położona jest w niedalekiej odległości od Szczecina, Polic, Wolina i Świnoujścia oraz sąsiaduje  z państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Szwecja), co stwarza doskonałe warunki do rozwoju regionu oraz kraju z zakresu tranzytu międzynarodowego, logistyki,  handlu międzynarodowego, przemysłu morskiego, budowlanego, metalowego, rudy miedzi, kruszyw, surowców płynnych, rybołówstwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i sportu i innych.

W związku z czym posiada potencjał na tworzenie zintegrowanego systemu połączeń transportowych  (publicznych i niepublicznych) w ramach przewozu pasażerskiego i towarowego oraz uzyskania certyfikacji dla Systemów Zarządzania Jakością- ISO 9001.  Efektem wdrożenia zintegrowanego systemu połączeń transportowych będzie ułatwienie w dotarciu do pracy oraz szkoły, korzystania przez społeczeństwo z usług zdrowotnych, usług turystycznych, usług handlowych, transakcji międzynarodowych.

Stepnica ze względu na swoje położenie nad wodami Zalewu Szczecińskiego i Puszczy Goleniowskiej posiada także dogodne warunki dla: wędkarzy, żeglarzy, amatorów spływów kajakowych, pieszych i rowerowych wędrówek, myśliwych. W Czarnocinie płytkie wody Zalewu Szczecińskiego oraz korzystne wiatry umożliwiają uprawianie windsurfingu (Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda” oraz Ośrodek Rekreacyjno - sportowy "Gumiś"). Zaś w niedalekich Kopicach i Gąsierzynie istnieje możliwość odbudowy i utworzenie zaplecza bazy turystycznej, wczasowej, rekreacyjno-sportowej z uwagi, iż przed 1945 r. funkcjonowały właśnie tam przystanie, do których zawijały barki i jednostki sportowo-żeglarskie.

Należy wspomnieć, że w roku 1903 w Stepnicy prężnie funkcjonowała stacja kolejowa (budynek i tory kolejowe), która połączyła port Szczecin – Świnoujście z portem w Stepnicy.  W porcie dobudowano torowiska na 2 brzegach kanałowych z uwagi na wzmożony ruch przeładunkowy i wzrost wagonów towarowych. Infrastruktura kolejowa po II wojnie św. przetrwała i pozostała w nienaruszonej formie z uwagi na utrzymujący się wzrost zapotrzebowania w dostawach  paliwa (ciężkiego, lekkiego, benzyny, lotniczej, węgla, drewna), zbóż  i bawełny oraz przeładunku m.in. metali ciężkich. Źródła wskazują, że jeden statek mógł przewozić nawet 9500 ton paliwa, 306 ton olejów smarnych i 973 tony amunicji!

Z chwilą kryzysu i likwidacji Portu Szczecin- Świnoujście (Stoczni Szczecińskiej Nowa,  Stoczni Pomerania i Morskiej Stoczni Jachtowej w Golęcinie- 1997r.) ustała produkcja budowy: kontenerów, chemikaliowców (m.in. dla zakładu chemicznego w Policach/Grupa Azoty Police: https://zchpolice.grupaazoty.com/, jednostek obronnych), jednostek wielozadaniowych, statków towarowych, statków pasażersko-towarowych, barek przystosowanych do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów (samochodów osobowych, ciężarówek lub wagonów kolejowych z uwagi na powstały kryzys przemysłu morskiego.

A przecież wywołany kryzys gospodarczy (finansowy) jest inicjacją powstałą na skutek  globalnej rywalizacji pomiędzy państwami w celu objęcia bezwarunkowej dominacji na światowym rynku gospodarczym poprzez przejęcie na korzystnych warunkach dóbr, środków trwałych i taniej siły roboczej.  Owa rywalizacja stwarza zagrożenie konkurencyjności, dlatego też tak istotne jest w obecnych czasach bezpieczeństwo rynkowe (kapitał własny), bezpieczeństwo cywilne, obronność, logistyka, transport i zintegrowana komunikacja.

Należy zauważyć, że do momentu kiedy strategiczne Pomorze pozostawało we władzy niemieckiej przemysł morski powiększał zasoby majątku trwałego jak i poszerzał sektor przemysłowy o branże, w tym usługi metalowe, chemiczne, spawalnicze, budowlane, transportowe (kolejowe, powietrzne, morskie, drogowe), logistyczne, obronne, spożywcze (zboża, mięso), rybackie, włókiennicze (bawełna, wełna), paliwowe (ropa, gaz, benzyna).

W dobie zażegnania kryzysu rząd polski próbując ratować majątek i miejsca pracy podjął decyzję udzielenia pomocy publicznej portom morskim w Szczecinie i w Gdyni.  Jednak KE uznała, że forma pomocy udzielona przez rząd polski była nielegalna (2008 r.) w związku z czym dała czas (pół roku!) na wyprzedaż majątku trwałego stoczni w drodze przetargów. Podkreślając, że: „rząd nie będzie mógł odgórnie narzucić automatycznego transferu pracowników do nowej działalności gospodarczej" . Warto przeczytać cały artykuł: biznes.gazetaprawna.pl

Dlatego też, w 1896 r. na terenie Pomorza Zachodniego zainwestowano w pierwszą infrastrukturę kolejową i uruchomiono linię z Gryfic do Niechorza, która dojeżdżała do Stepnicy jako końcowa stacja kolejowa. Dziś, w obrębie powiatu goleniowskiego najbliżej usytuowane czynne stacje kolejowe znajdują się w Białuniu, Mostach i w Goleniowie, w tym w Porcie Lotniczym Goleniów-Szczecin. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepnica_(stacja_kolejowa)

Sam pomysł na budowę kolei wąskotorowej narodził się  z potrzeby  korzystania z taniego środka transportu wewnątrzzakładowego, który mógłby przewozić towar z  miejsc i/lub w miejsca trudno dostępne (ukształtowanie terenu), a zarazem miał wspomóc  w  organizacji pracy zakładów, przy których powstawały przystanki osobowe w celu dowozu pracowników do pracy. Kolej wąskotorową z Gryfic zamknięto w 1996 r., a dworzec kolejowy i torowisko postawiono w stan likwidacji w latach 2006-2013.

Tereny dworca zagospodarowano, w wyniku czego powstało nowe osiedle mieszkań komunalnych dla mieszkańców Gminy Stepnica, w tym wybudowano nowe lokale na prowadzenie działalności gospodarczej. Utworzono także ścieżkę rowerową.  Docelowo, na powyższym terenie powstanie 7 bloków mieszkalnych. Całkowity koszt pokryła gmina w wysokości 13 818 013 zł. Dwa lata później (2016r.) oddano kolejny (piąty/5) blok z 26 mieszkaniami komunalnymi jedno, dwu i trzypokojowymi  z indywidualnym ogrzewaniem gazowym. Budowę piątego bloku sfinansowano ze środków gminy  z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji piątego  bloku wyniósł 3 215 125 zł, gdzie 964 537 zł dofinansował Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Zapoznaj się z Programami i Funduszami wsparcia BGKwww.bgk.pl

Obecnie trwa budowa kolejnych  2 bloków wielorodzinnych z 46 mieszkaniami komunalnymi. Gmina posiada już podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji środkami z Krajowego Programu Mieszkaniowego. Zakończenie budowy przewidywane jest na listopad 2022 r. Dane: strona Gminy Stepnica.

Uzupełnieniem do inwestycji mieszkalnych w gminie Stepnica było oddanie do użytku  w latach 2012-2013 2 bloków wielorodzinnych z 36 mieszkaniami socjalnymi jedno, dwu i trzypokojowymi o powierzchniach od 30 m2 do 64 m2, z niskim czynszem, z indywidualnym ogrzewaniem gazowym w miejscowości Łąka.  Budowę bloków sfinansowano ze środków gminy z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 4 343 508 zł, z czego 1 303 052 zł otrzymano dofinansowanie z BGK  w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. Adaptowano także pomieszczenia gospodarcze na 8 mieszkań socjalnych.

W sumie, w latach 2012 – 2016 w gminie Stepnica wybudowano i oddano do użytkowania aż 149 lokali komunalnych, były to pierwsze mieszkania, które gmina oddała swoim mieszkańcom na podstawie umów najmu od 35 lat.

Powyższa inwestycja otrzymała w roku 2021 wyróżnienie za prace wykonane na rzecz budownictwa komunalnego i społecznego zajmując 5 miejsce w Polsce podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych w ramach XIX Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Kolejne, równie ważne wyróżnienie Gmina Stepnica jako jedyna z woj. zachodniopomorskiego otrzymała za działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego trybu życia i promocji aktywności fizycznej.

Gmina m.in. była organizatorem akcji szczepień przeciwko COVID – 19, nieodpłatnych szczepień przeciwko grypie, bezpłatnych profilaktycznych badań w zakresie wykrywania raka piersi, profilaktycznych badań zębów dzieci szkolnych. Gmina organizowała również festyny związane z aktywnością fizyczną, oraz przeprowadzała akcje krwiodawstwa.

Inne wyróżnienia: stepnica.pl- nagrody_i_wyroznienia

Miasto,  po raz kolejny może także poszczycić się  halą widowiskowo-sportową z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę nożną, boiskiem do gry w koszykówkę, boiskiem do gry w siatkówkę, boiskiem do gry w piłkę ręczną oraz boiskiem do gry w tenisa ziemnego.  Posiada też zaplecze z pełni wyposażoną siłownią i klubem fitness. Na trybunach jest 166 miejsc siedzących. Obiekt  oddano do użytku w 2013 r. Jego powierzchnia wynosi ok. 1000 m2, Koszt inwestycji wyniósł ok. 5,3 milionów  (z tego 1,5 miliona zł,  to dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki tzw. Funduszu Totalizatora Sportowego). Natomiast koszt zakupu nowoczesnego sprzętu do siłowni i klubu fitness wyniósł prawie 54.000,00 zł, z czego 25 000,00 zł przekazano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach wyposażenia siłowni i klubu fitness gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z kompleksu na co dzień korzystają  uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i mieszkańcy gminy Stepnica oraz kluby sportowe.

Przez Stepnicę prowadzi droga wojewódzka (nr 111) z Goleniowa do Recławia przez węzeł S3 (Goleniów - Modrzewie - Krępsko - Kąty - Bogusławie - Stepnica - Stepniczka - Miłowo - Zielonczyn - Żarnówko - Żarnowo - Racimierz - Recław). Jest to trasa alternatywna nad Morze Bałtyckie prowadząca także do Wolina.

Obecnie w mieście prowadzone są także prace przebudowy drogi wojewódzkiej, która prowadzi  przez centrum do Wolina. Co więcej, w mieście powstało nowe  rondo.

Od centrum miasta rozpoczyna się zielony szlak turystyczny  prowadzący do Wolina (31 km). Ponadto przez miasto biegnie Międzynarodowy Szlak Rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego R-66.

Miasto posiada też 9 form przyrody. Są to:

-4 pomniki przyrody, w tym 1 znajduje się w centrum miasta w postaci dębu szypułkowego,

-Rezerwat Przyrody OLSZANKA o powierzchni 1 354,40 ha i nawierzchni leśno-torfowiskowej.

-Uroczyska w Lasach Stepnickich o powierzchni 2749.74 ha - objęte Specjalnym obszarem ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)

-Puszcza Goleniowska o powierzchni 25 039.24 ha – objęte Specjalnym obszarem ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)

-Zalew Szczeciński o powierzchni 47 194.57 ha - objęte Specjalnym obszarem ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)

-Łąki Skoszewskie o powierzchni 9 083.4 ha -objęte Specjalnym obszarem ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000).

Walorem przyrodniczym w gminie Stepnica jest skupisko Bielika. Zalew stanowi doskonałą bazę pokarmową, a czyste środowisko powoduje, że można go tu spotkać w stadach liczących od 5 do 20 osobników. Dla miłośników przyrody chcących z bliska przyjrzeć się tym majestatycznym ptakom powstała specjalna oferta tzw. fotołowy, organizowane przez lokalnych rybaków rejsy łodzią motorową.

Oficjalnym zabytkiem w Stepnicy jest Kościół parafialny pw. Św. Jacka Odrowąża z 1741 r.

Pozostałe obiekty wpisujące się w kulturę regionu:

-domy mieszkalne murowane i ryglowe z przełomu XIX i XX w.,

-budynek dawnej tawerny „Standhalle Sak” (restauracja „Panorama”), lata 40. XIX w., konstrukcja drewniana, oryginalna dekoracja, obiekt unikatowy

-młyn z lat 1910–1919,

-plebania murowana z lat 20. XX w.,

-cmentarz katolicki, założony na dawnym cmentarzu ewangelickim,

-budynek mieszkalny (Leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w),

-Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla wraz z terenem dawnego cmentarza   przykościelnego w miejscowości Żarnowo

Przeczytaj: https://stepnica.pl/strona/menu/25_zabytki, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepnica

W mieście znajdują się także zakłady drzewne, smażalnie ryb, restauracje i bary, sieci sklepów  detalicznych z branży spożywczej, sklep  z branży przemysłowo-budowlanym, zakłady fryzjerski. Na terenie gminy zachowały się  mleczarnie, chronione domy i budynki mieszkalne. Na kartach historii zapisał się działający w Stepnicy Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych. Było to pierwsze w Polsce państwowe przedsiębiorstwo rolne postawione w stan likwidacji już w 1992 r., które specjalizowało się w hodowli krów mlecznych z uwagi na dużą ilość łąk i pastwisk. Obecnie na tym obszarze zbierana jest pasza.

Stepnica ma do dyspozycji posterunek policji, Ochotniczą Straż Pożarną, ośrodek zdrowia, apteki, szkolnictwo podstawowe, kształcenie przedszkolne, żłobki, niepubliczną szkołę zawodową, bibliotekę publiczną (9571 woluminów), ośrodek opieki społecznej, straż gminną, pocztę polską, punkty kurierskie, cmentarz komunalny, Bank spółdzielczy, Bank Polski BP, prywatne kwatery oraz PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ https://stepnica.pl/strona/menu/122_punkt_informacji_turystycznej.

Na terenie powiatu goleniowskiego, Gminy Stepnica zrealizowano 176 projektów z Funduszy Europejskich. Do najważniejszych należą:

Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica, termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stepnica, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, zajęcia pozalekcyjne dla 3 szkół podstawowych w gminie Stepnica, budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica cz. 1 i 2, Komputer narzędziem pracy - szkolenia wspierające aktywność zawodową i lokalną mieszkańców z terenu Gminy Stepnica, Razem w Przedszkolu - inicjatywa lokalna na rzecz dzieci 3-5 lat z Gminy Stepnica, Szanse Bezdroży Gmin: Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica. Następne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica - etap I, Modernizacja drogi rowerowej Stepnica-Widzieńsko, Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy, Farma Fotowoltaiczna w Stepnicy – SŁONECZNE OGRODY STEPNICY, "Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej", Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, Nowe miejsca przedszkolne w Niepublicznym Przedszkolu Ciuchcia w Stepnicy, Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy, Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap II, Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIa i etap IIIb,  Rozbiórka i dobudowa przybudówki do Gimnazjum w Stepnicy wraz z zakupem środków dydaktycznych, Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy, Budowa molo w Stepnicy, zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia przedszkolne, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Racimierzu, Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie – Widzeńsko, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłowie, Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno, Rękodzielnictwo, Rewitalizacja szansą na aktywną integrację i inne projekty poświęcone kapitałowi ludzkiemu.

 

Planowane, trwające nadal i zrealizowane inwestycje na terenie gminy Stepnica w latach 2021-2022:

budynek handlowo-usługowy, Mieszkanie plus, DW 111, hala widowiskowo-sportowa, Osiedle mieszkaniowe, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  budowa i modernizacja dróg gminnych, Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stepnica, budowa przepompowni ścieków, modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Stepnica, remont molo spacerowego na plaży w Stepnicy – etap II, budowa kładki łączącej plażę z Kanałem Młyńskim, wykonanie ścieżki edukacyjnej Kopice-Czarnocin „Promenada słońca”, budowa bloków mieszkalnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa siłowni zewnętrznych, wykonanie monitoringu w parku w Stepnicy, budowa Pumptracku, tj. rowerowego placu zabaw, modernizacja infrastruktury sportowej, samochód ratowniczy dla OSP, sprzęt informatyczny.

 

ZAINWESTUJ W STEPNICĘ! ZAINWESTUJ W PRODUKCJĘ BIOMASY, ELEKTROWNIE WIATROWE, ROZWÓJ ROLNICTWA, ROZWÓJ PORTU, ROZWÓJ GOSPODARCZY STEPNICY I JEJ OKOLIC.

WARTOŚCIĄ DODANĄ POWYŻSZYCH INWESTYCJI SĄ NOWE STANOWISKA PRACY, ZAPEWNIONE MIESZKALNICTWO, OCHRONA ZDROWIA, OCHRONA PRZYRODY, a nawet obniżka inflacji.

Sprawdź ofertę inwestycją: stepnica.pl - oferta_inwestycyjna_

ZAPLANUJ URLOP WYPOCZYNKOWY W STEPNICY!  ODWIEDŹ STEPNICĘ I JEJ OKOLICE!

 

Przydatne programy:

STRATEGIA ROZOWJU GMINY STEPNICA DO 2025 R. eregion.wzp.p - strategia_stepnica.pdf

Lokalny program rewitalizacji: eregion.wzp.pl _loklany_progrma_rewitalizacji_stepnica_2017-2023.pdf

Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku"- isap.sejm.gov.pl(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl