Promujemy Zieloną Górę

2022-05-31 17:28
Promujemy Polskę
Promujemy Zieloną Górę

Zielona Góra - największe miasto usytuowane na wzgórzach w woj. lubuskim położone w dolinie rzeki Odry.  Zajmuje 278, 32 km2 powierzchni, z tym, że połowa powierzchni to tereny zielone. Liczy sobie 140 892 mieszkańców, a to klasyfikuje ją na 24. miejscu w kraju pod względem ludności. Miasto położone jest na atrakcyjnym międzynarodowym szlaku drogowym i szlaku kolejowym. Łączy  Skandynawię z południem Europy i Warszawę z Berlinem. Przez miasto przebiegają 2 drogi krajowe, droga ekspresowa S3 i 5 dróg wojewódzkich, wybudowano tu sieć obwodnic. Należy zaznaczyć, że obok Zielonej Góry przebiegać też będzie autostrada A2 Paryż- Moskwa i A4 Bruksela-Kijów.

Zielona Góra wraz z Sulechowem i Nową Solą tworzą Lubuskie Trójmiasto w części Dolnego Śląska.

Miasto dysponuje niskoemiemisyjnym transportem publicznym. Posiada duży port przeładunkowy (Polska-Niemcy) na rzece Odrze (10 km od centrum) oraz port wodny w Cigacicach, port lotniczy (towarowo-pasażerski) w Babimoście (33km), lotnisko sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Przylep (7km od centrum) oraz sanitarne lądowisko Grabowiec.  Kolejne porty lotnicze znajdują się w odległości 100 km od miasta.

Pierwsze zasiedlenia osadników wskazują na  rok 1222 w czasie panowania Henryka Brodatego, same zapisy jednak odnoszą się do 1302 r. za rządów Henryka III Głogowskiego. Prawa lokacyjne Zielona Góra otrzymała w roku 1320, a 3 lata później książę głogowsko-żagański Henryk IV Wierny nadał jej pełne prawa miejskie. Co oznaczało przyzwolenie na zasiedlenie się obywateli Niemiec i zwolnienie mieszkańców z ceł oraz czynszów.  W związku z czym w okresie XIII w. rozpoczęły się działania zmierzające do zminimalizowania polskości, zaniku pamięci o polskim języku, polskiej tradycji i polskich korzeni. 

Ówcześnie już Zielona Góra należała do Dolnego Śląska i usytuowana była nad strumieniem Złota Łącza. Ów strumień zapoczątkował rozkwit przemysłu i zaopatrzenia mieszkańców w wodę i energię. W roku 1335 r. cały Dolny Śląsk (Księstwo Głogowskie) oddano Czechom z uwagi na utratę Korony i zawartej umowy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Janem Luksemburskim. Jednak nadal zarządzany był przez królów Polski (Jana I Olbrachta i Zygmunta Starego), a w 1526 r.-przez Jagiellonów i Habsburgów. 

W XVI i XVII wieku Zielona Góra była silnym ośrodkiem ewangelizmu. Z miasta wywodzą się: profesor teologii i kapelan Czech Abraham Scultetus, matematyk, astronom i teolog Bartłomiej Pitiscus, polski malarz Tadeusz Konicz.

W 1740 r. cały Dolny Śląsk został przejęty przez władze pruskie.

W 1871 r. w Zielonej Górze otwarto linię kolejową, która zapoczątkowała szybki rozwój miasta. Ów linia obsługiwała ruch pasażerki oraz towarowy do Prus. W tym samym czasie powstało Towarzystwo Polskich Rzemieślników. Do miasta zaczęło napływać coraz więcej mieszkańców. Już w 1939 r. liczba ich wynosiła 26 076, w tym ok. 350 Polaków. 

W czasie II wojny św. zaczęły powstawać przymusowe obozy pracy i filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross- Rosen. Chwilę później miasto przejęła armia radziecka, która z uwagi na ludność cywilną nie zniszczyła miasta. Po wojnie zaczęto wysiedlać ludność do Niemiec, a w 1950 r. Zielona Góra stała się stolicą woj. poznańskiego. Od tego momentu miasto stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym, turystycznym, uniwersyteckim i przemysłowym.

W szybkim tempie zaczęły rozwijać się zakłady przemysłowe tj. Zakłady Metalowe, Zakłady Aparatów Elektrycznych,  Zielonogórska Fabryka Zgrzeblarek, Zakłady Przemysłu Wełnianego Polska Wełna, Lubuska Wytwórnia Win i Wódek, Zielonogórskie Fabryki Mebli, Fabryka Dywanów. Uruchomiono też radiostację Polskiego Radia. Założono Wyższą Szkołę Inżynierską (obecnie Politechnika Zielonogórska), Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet).

W 1980 r., kiedy liczba mieszkańców przekroczyła 100 000 miasto stało się siedzibą woj. zielonogórskiego, a już 2015 r. Zielona Góra stała się największym miastem woj. lubuskiego zajmując 6.miejsce w Polsce pod względem powierzchni.

Z uwagi na dużą powierzchnię i warunki klimatyczne sprzyjające uprawie winorośli  Zielona Góra stała się polską stolicą wina.

Początki tradycji w produkcji wina sięga już roku 1150. z chwilą przybycia osadników z Frankonii z sadzonkami. Pierwsza wzmianka o uprawie winorośli pochodzi z 1314 r. Jednak to za sprawą Augusta Gremplera miasto zasłynęło w produkcji wina musującego (1826).  Zaczęły powstawać winnice, zwiększyły się pola uprawne  (300 ha), a sama produkcja trunku wzrosła do 800 000 butelek rocznie! 

Obecnie Zielona Góra posiada największą 33-hektarową Winnicę Samorządową w Polsce! A w całym regionie lubuskim istnieje 101 winnic oraz kilkanaście piwnic winiarskich.

Warto zwrócić uwagę na piwnicę, która została wybudowana w 1786 r. i odzwierciedla region Bordeaux we Francji. 

 W roku 2010 podczas cyklicznych obchodów Winobrania i Dni Zielonej Góry  uchwalono patrona Św. Urbana. Osiem lat później ku jego czci postawiono pomnik.  Kwestią sporną do dziś jest sama uchwała powołania patrona miasta.

Podtrzymując tradycję, miasto corocznie organizuje Święto wina tzw. Winobranie, które przyciąga rzesze turystów, inwestorów, koneserów i degustatorów wina. 

Atrakcją tego wydarzenia kulturalnego jest Lubuski Szlak Wina i Miodu oraz jedyna w Polsce Palmiarnia, w której to znajduje się największy drewniany zegar w Europie! Jego budowa trwała pół roku, a konstrukcja mierzy 10m i waży 2 tony! Sama Palmiarnia usytuowana jest na szczycie Winnego Wzgórza, z którego rozciąga się wspaniały widok na plantacje.

Godnymi uwagi są liczne obiekty kulturalne w mieście (tj. muzea, galerie sztuki, filharmonia, amfiteatr, biblioteka publiczna, kluby muzyczne, ośrodki kultury, kina), które organizują wydarzenia na światowym poziomie. Do ciekawych należą: Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus, Festiwal Anny German, Święto chleba, Festiwal Nauki, Lubuskie Lato Filmowe i Festiwal Kabaretu. 

W mieście nie brakuje też ogrodów botanicznych, parków, kolekcji roślin egzotycznych.  Na obrzeżach znajduje się rezerwat przyrody, Obszar Natura 2000, Lasy Nadodrzańskie oraz arboretum. W samym obrębie miasta występue 260 gatunków drzew i krzewów oraz 81 pomników przyrody. Duże wrażenie robi 800-letni Cis, a ciekawostką jest, fakt, że miasto słynie również ze srok (715 par wylęgowych) i jest to największa na świecie liczba tego ptactwa.

Miasto może się poszczycić liczbą obiektów sportowych. bo ma aż 21 klubów sportowych, w tym aeroklub, 2 hale sportowe, 4 stadiony, WOSiR, boiska wielofunkcyjne, a nawet wyciąg narciarski na Górze Tatrzańskiej.

Zielona Góra słynie też z regionalnych przysmaków. Warto skosztować węgorza parowanego po rybacku, zupę rybną oraz gołąbki zawijane w liście winorośli.

Zabytki w mieście: palmiarnia z 1961 r., Stary Rynek, przedwojenne liczne wille i domy, Teatr zaprojektowany przez Oskara Kaufmanna, kościół św. Jadwigi Śląskiej, kościół halowy, Plac ks. bpa Wilhelma Pluty,  Kaplica na Winnicy, fragmenty murów obronnych z cegły i kamienia polnego z XIV w., Wieża  Głodowa z 1487 r. (ma 35 m wys. i 3 kondygnacje), ruiny pałacu w Zatoniu, dom Stanów Ziemskich (siedziba samorządu i powiatu podatkowego, często odwiedzany przez królów Prus, Polski i Saksonii).

Ciekawym zabytkiem jest ratusz z XV w. z uwagi na odchyloną od pionu  wieżę ratuszową liczącą 54 m, z której odgrywany jest hejnał miasta pt. „Hymn Ziemi Lubuskiej”. 

Kolejne zabytki: Zajazd Poczty Kurierskiej z 1740 r. (stajnie, powozownia, kuźnia i warsztat kołodziejski, pokoje gościnne, pokój odpraw i izba pocztylionów), kościół ewangelicki (obecnie rzymskokatolicki parafialny), szkoła ewangelicka, kapliczka wotywna ku pamięci ofiar zarazy (100 lat wcześniej spowodowała śmierć 3/4 mieszkańców), dom winiarza na Winnym Wzgórzu z 1818 r. (obecnie część palmiarni), Resursa Kupiecka (obecnie Wydział Prawa i Administracji), gimnazjum (obecnie Sąd Okręgowy), wieża Braniborska (obecnie obserwatorium astronomiczne UZ), kaplica staro- luterańska, zespół produkcyjno-gospodarczy dawnych winiarni i tkalni, zespół fabryk włókienniczych z 1872 r. , budynki wytwórni win i piwnic z 1870 r., kościół staroluterański (obecnie ewangelicko-augsburski kościół Jezusowy), Liceum Żeńskie z lat 1909–1911(obecnie Rektorat), kościół ewangelicki (obecnie rzymskokatolicki parafialny - z racji znakomitej akustyki w świątyni odbywają się koncerty. W 1926 r. wykonano tu słynne wówczas oratorium „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego z udziałem kompozytora). Następnie: zespół fabryczny „Polska Wełna” (obecnie centrum handlowe), Hala Miejska i gmach Teatru Operowego (obecnie Teatr Lubuski),cmentarz żydowski, ogrodzenie murowane, piwnica winiarska oraz hala sportowa, kolej szprotawa.

Pomniki w mieście: Konstytucji 3 Maja, Cypriana Kamila Norwida, Dobosza Powstania Wielkopolskiego, Golgota Polski, 40-lecia zwycięstwa nad faszyzmem, Bohaterów II wojny św., Żołnierzy wyklętych, Pomnik Katyński, Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich, Jana Pawła II, Św Urbana I, Janusza Korczak, Ignacego Łukasiewicza, 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Pomniki nawiązujące do tut. obrzędów: pomnik Bachusa, pomnik winiarki.

Dziś przeważa tu przemysł informatyczny, elektryczny, metalowy, włókienniczy, spożywczy i drzewny oraz elektronika oświetleniowa, budowa maszyn i obróbki metali oraz przemysł wydobywczy (siedziba PGNiG S.A.)

Zielona Góra posiada 2 tereny Inwestycyjne: Strefa Aktywności Gospodarczej SPALONY LAS  oraz Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, który jest częścią Kostrzyńsko -Słubickiej Strefy Ekonomicznej.

Na tym terenie powstaje też Europejskie Centrum Elektromobilności.

W 2014 r. rozpoczął swoją działalność Park Naukowo-Technologiczny przy UZ, Centrum Nauki Keplera, w tym Planetarium i Centrum Przyrodnicze oraz Obserwatorium Astronomiczne, a w 2015 r. powstał oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Nad opieką zdrowotną czuwają przychodnie i szpital Uniwersytecki oraz Poliklinika (Szpital MSWiA), a o bezpieczeństwo dbają: straż miejska, policja, straż pożarna, wojsko polskie, pogotowie ratunkowe, lotnicze pogotowie ratunkowe.

Obecnie centrum miasta przechodzi rewitalizację. Zapoznaj się z Regionalnym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego-www.rsipwl.lubuskie.pl oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Województwie Lubuskim - www.lubuskie.pl

Pozostałe planowane inwestycje w woj. lubuskimZAPOZNAJ SIĘ

Warto przypomnieć, że w roku 2020 r. w okolicach Zielonej Góry i Nowej Soli zostały odkryte, udokumentowane i zatwierdzone rudy miedzi, srebra i złota o wartości 60 mld USD i wadze 848 milionów ton!

Dotychczasowe najważniejsze zrealizowane projekty z UE w m. Zielona Góra: zakup niskoemisyjnego transportu publicznego i budowa nowych linii,  zakup systemu ładowania autobusów elektrycznych, rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym,  komunikacyjnych, zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta,  rozbudowa Centrum Animacji Kultury, zakup systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy, kompleksowa promocja woj i miasta o zasięgu krajowym i międzynarodowym, aktywizacja młodych, utworzenie e-portalu modernizacja Muzeum Zieli Lubuskiej i jego modernizacja, budowa centrum rekreacjino-sportowego, budowa dróg i obwodnic, przebudowa stadionu miejskiego, budowa platform internetowych (publiczne), utowrzenie Centrum Zdrowia Matki, rozbudowa gospodarki ściekowej, budowa Parku Technologii Kosmicznych, budowa światłowodów,  budowa ścieżek rowerowych, wsparcie zarządzania i wdrażania  komunikacji, opracowanie linii technologicznej do produkcji włókien,  budowa śwata nauki (nowe standardy edukacji), przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim, Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty, zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie woj. lubuskiego,  budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, zakup narzędzi chirurgicznych, zakup systemu monitorowania ruchu i ochrony przestrzeni powietrznejw stanach zagrożenia publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów publicznych, rozwój zasobów przyrodniczych i obszarów rekreacyjnych, modernizacja Teatru Lubuskiego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR, rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza", rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione, opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko, rozbudowa filharminii.

Poznaj Zieloną Górę, zainwestuj, zamieszkaj, znajdź tu pracę! -/bip.zielonagora.pl/ oraz bip.lubuskie.uw.gov.pl  oraz www.lubuskie.pl - geoportale_lokalne!(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl