Trwają prace rozbudowy

2022-05-31 16:50
oraz modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu
Trwają prace rozbudowy

Od 20.12.2019 r. trwają prace nad projektem inwestycyjnym  dotyczącym "Rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w ŚwinoujściuWartość całkowita projektu: 118,3 mln zł. Wartość dofinansowania UE: 57,6 mln zł. Termin ukończenia realizacji projektu: 2023 r. Trwają także  prace nad  projektem dotyczącym  „Poprawy dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa do 30 września 2023r.
i już wiadomo, że szykują się 4 kolejne! Szacowany koszt na 6 projektów inwestycyjnych  opiewa na 1 miliard zł!  I dotyczy przystosowania infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, poprawy dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej w obu portach, budowy stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu oraz budowy nabrzeży głębokowodnych w portach w Świnoujściu i Szczecinie. Inwestycje ukierunkowane są na poprawę konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz zwiększenia wydajności zarządzanej infrastruktury, jak również zagospodarowania dodatkowych terenów na cele portowe. Dzięki tym inwestycjom wzrośnie wielkość obsługiwanych towarów oraz wzrośnie pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu

 Nad realizacją inwestycji czuwa rząd przy współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl